Referencer

Igangværende og/eller afsluttede opgaver hos:

Arbejdsmarkedscenter Århus Nord

Social- og Sundhedsskolen, Århus

Arbejdsmarkedscenter Århus Syd

Fonden KANONEN

Børnehaven og vuggestuen ”Vores hus”

Konsulentfirmaet NovaBerg

Børnehaven Skærgården, Lystrup

VUC Århus

Beskæftigelsesforvaltningen, Århus kommune

Socialpsykiatrien i Skanderborg Kommune

Botilbuddet Atriumhuset

Aarhus Tech

UU Djursland

UU Odder/Skanderborg

Hornslet Skole

Århus Universitet

Skanderborg - Odder Uddannelsescenter

Rehabiliteringscenter for flygtninge RCF

VUC Vejle

Solbo i Silkeborg

Jobkompagniet Silkeborg

Hjerneskadecentret i Århus

Ældreområdet, Randers kommune

Djurslands Bank A/S

Landscentret, Danske Kvæg

Reklamebureauet Envision

Hedensted Kommune, Socialpsykiatrien

VIA University College

Århus Akademi

Vifin, Videnscenter for Integration

Evalueringsvirksomheden Ineva

Sølystskolen, Silkeborg

Risskov Gymnasium

Social- og Sundhedsskolen, Randers

Mariagerfjord kommune, Sundheds-  og ældreafdelingen

Randers HF og VUC

LærDansk Århus

VUC Skive-Viborg

Aarhus kommune, Socialforvaltningen

Holstebro kommune, HR-Udvikling

RCF Aalborg

Orpigaq, Grønland

Faurskov kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen

Silkeborg kommune, Handicap- og Psykiatriafdelingen

Uddannelse & Læring, Vejle kommune

Viby Gymnasium

Psykiatrien, Region Syddanmark

Th. Langs HF og VUC

Norddjurs Kommune, Socialområdet

DHE Skjern Efterskole

Kjærsholm Botilbud, Skanderborg kommune

Job & Kompetence, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Skive kommune

Brabrand Boligforening

Familieafdelingen, Syddjurs Kommune

Tørring Gymnasium

Socialtilsyn Midt

XL-BYG a.m.b.a.

Ungdomshøjskolen ved Ribe, UHR

Billund kommune, Politik og organisation

Silkeborg kommune, Familie og børnehandicap

Center for psykiatri, Holstebro kommune

Ungdomscentret, Århus kommune

Sundhed & Trivsel, Børn & Unge, Århus kommune

Herningsholm Erhvervsskole

VIA Fysioterapeutuddannelsen

Familieafdelingen, Randers kommune

LOBPA

Randers Krisecenter

Region Midtjylland, Specialområde Autisme

Ungeindsatsen, Norddjurs kommune

Børn og skole, Favrskov kommune

Aarhus Airport

SOSU (STV) Skive, Thisted, Viborg

Afdelingen for Børn, Randers kommune

Genbrug og Energi, AffaldVarme Aarhus, Tenik og miljø, Aarhus kommune

Aktivitet og Træning, Skanderborg kommune

Handicapcentret for Børn, Aarhus kommune

Inpractica . Tronkærgårdsvej 43 . 8541 Skødstrup . www.inpractica.dk . Mail til Inpractica . Nanna Frost . tlf. 40 933 933Sitemap

Hjemmeside: All-Web