NYHEDER

Forandringsopera

Læs mere her

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling kan ske på mange niveauer. Man kan arbejde med den samlede virksomhedens mission, vision, værdier og strategi. Og man kan arbejde med enkelte afdelinger og grupper. Vi kan medvirke i alle led i processen.

Fusions- og forandringsprocesser

INPRACTICA har på strategisk og praktisk niveau medvirket ved adskillige store fusions- og forandringsprocesser og har gode erfaringer med at gøre dem til en succes. Eksempler er:

  • Sammenlægning af institutioner
  • Ændret organisering af arbejdet
  • Opbygning af nye institutioner
  • Arbejde med at indfusionere en institution i en stor organisation

Vores erfaring er, at alle fusioner er forskellige, fordi konteksten er forskellig. Og at graden af medinddragelse i processen gør forskellen på, om det lykkes. Ledelsen skal klædes på til fusion.

Kultur og organisationer – analyse og proces

Vi har særlige kompetencer i at tilvejebringe et stærkt analysegrundlag ift. organisationsændringer og behov for kulturændringer og strukturelle ændringer.

INPRACTICA har et systemisk og narrativt udgangspunkt i arbejdet med organisationskultur og har gennemført store organisationsanalyser i både offentlige og private virksomheder. Metodisk anvendes i høj grad interview, der har en involverende effekt.

Udvikling af grupper og teams

INPRACTICA har stor erfaring med etablering og udvikling af grupper og teams.

Samarbejde og konflikt(op)løsning

INPRACTICA har meget stor erfaring med intervention i både små og store grupper med konflikter.
Et godt samarbejde er altafgørende for løsningen af den primære opgave og for trivslen på arbejdspladsen. Når samarbejdet fungerer, er der lavere risiko for stress og dermed større arbejdsglæde.

Samarbejde handler bl.a. om, hvilke historier der fortælles, hvordan kommunikationen fungerer, og om der er rivalisering og magtkampe. Der hersker ofte ubeslutsomhed og ineffektivitet i grupper, hvor samarbejdet ikke fungerer.

INPRACTICA bruger bl.a. den narrative tilgang til at arbejde med samarbejde i grupper. Ofte kan det give fornyet energi og et mere hensigtsmæssigt samarbejde at sætte nye ord og historier på begivenheder på arbejdspladsen.

Inpractica . Tronkærgårdsvej 43 . 8541 Skødstrup . www.inpractica.dk . Mail til Inpractica . Nanna Frost . tlf. 40 933 933Sitemap

Hjemmeside: All-Web