Strategiudvikling

INPRACTICA tilbyder i aktivt samarbejde med kunden at skabe en proces omkring organisationens   

  • mission, vision, værdier, strategier og handleplaner,

hvor alle relevante parter inddrages i processen (bestyrelse, ledelse, samarbejdsudvalg, medarbejdergrupper) med henblik på at skabe ejerskab og ansvar for arbejdet.

Et kardinalpunkt for at skabe velfungerende organisationer er at implementere de strategier, der er besluttet i organisationen - i PRAKSIS

Vi tilbyder i samarbejde med kunden at medvirke til udarbejdelse af flerårige virksomhedsprofiler, der konkret angiver mål og retning for arbejdet for forskellige afdelinger og medarbejdergrupper - og vel at mærke profiler, der ikke samler støv, men omgøres til praksis.

Vi tilbyder også at bidrage ved 1- årige opfølgninger og ift. de opstillede mål og handleplaner, indtil en praksis med at arbejde effektivt med strategiimplementering er etableret.

Vi er særligt optaget af at bidrage til lederudvikling i forbindelse med denne proces, en lederudvikling, der understøtter de besluttede strategier.

Vi tilbyder også at arbejde med enkeltelementer i strategiarbejdet, fx en proces om udarbejdelse af virksomhedens værdigrundlag.

Inpractica . Tronkærgårdsvej 43 . 8541 Skødstrup . www.inpractica.dk . Mail til Inpractica . Nanna Frost . tlf. 40 933 933Sitemap

Hjemmeside: All-Web