Fokusområder

INPRACTICA arbejder med 4 fokusområder.

Lederudvikling

Vi tilbyder lederudvikling på alle niveauer i en organisation. Vi har særlige kompetencer i at tilvejebringe et stærkt analysegrundlag ift. organisationsudvikling og i, hvordan man udvikler sin ledelse gennem organisationsudvikling.

Vi arbejder med coaching af den enkelte leder og ledergrupper og desuden med lederudviklingsforløb i form af lederkurser, lederkonferencer og træning i praksis i din organisation.

Arbejdsglæde og balance mellem arbejde og fritid er et omdrejningspunkt for vores arbejde med ledere

Organisationsudvikling

Vi har en særlig viden om og erfaring med fusions- og større forandringsprocesser, herunder strukturændringer, kulturprocesser, udvikling af grupper og teams, kompetenceudvikling, samarbejde og konfliktløsning.

Vi er optaget af at arbejde med arbejdsglæde og stresshåndtering som en del af organisationsudviklingen.

Vi har meget stor erfaring med at arbejde med sammenhængen mellem kompetenceudvikling, medarbejderudvikling og organisationsudvikling

Strategiudvikling og implementering

Vi tilbyder i et aktivt samarbejde med kunden at skabe en proces omkring organisationens mission, vision, værdier, strategier og handleplaner, hvor alle relevante parter inddrages (bestyrelse, ledelse, samarbejdsudvalg, medarbejdergrupper) med henblik på at skabe gode resultater samt ejerskab og ansvar for arbejdet.

Vi kan indgå som sparringspartnere på strategisk niveau ift. både strategiudvikling og implementering.

Coaching

Vi tilbyder coaching af ledere som enkeltpersoner o.g grupper, coaching iøvrigt samt et intensivt coach-kursus.

I en refleksiv samtaleform kan du forbedre dine resultater og kvaliteten i dit arbejdsliv/liv ved at udvikle dine kompetencer som leder, øge din ro, overblik og handlemuligheder og opleve større tilfredshed og arbejdsglæde.

Inpractica . Tronkærgårdsvej 43 . 8541 Skødstrup . www.inpractica.dk . Mail til Inpractica . Nanna Frost . tlf. 40 933 933Sitemap

Hjemmeside: All-Web